Fiecare țară sau land federal din lume are propria Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care veghează la respectarea legilor privind protecția datelor personale de către companiile conaționale.

Aceste Autorități sunt cele care vor aplica sancțiuni, în cazul nerespectării obligațiilor legale.

Orice persoană vizată, care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale are dreptul să depună plângere la aceste autorități.

Aplicarea măsurilor corective constau, în funcție de țară, în amenzi financiare, în pedepse penale sau în măsuri tehnice precum limitarea temporară sau definitivă, interdicția asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, etc.

ATENȚIE: amenzile pentru nerespectarea obligațiilor de asigurare a securității datelor personale sunt atât de mari încât pot chiar și bloca activitatea economică a companiei.

© GDPShield.com All rights reseved