Principalul nostru obiectiv constă în simplificarea activității companiilor pe latura de securitate, protecție și gestiune a datelor cu caracter personal.

De aceea, am urmărit să creăm un set complet de facilități și automatizări care să atingă întocmai scopul pe care ni l-am propus.

Astfel, soluția noastră software, printre altele: creează o bază de date centrală și securizată, automatizează și realizează procese informaționale care altfel ar necesita efort uman considerabil, iar baza de date astfel creată devine un valoros mijloc statistic și de marketing, deci un eficient mijloc pentru optimizarea activității dumneavoastră economice.

Acces securizat la un registru de administrare personalizată a datelor

Companiile cliente GDP Shield au acces la o bază de date securizată, centralizatoare a surselor de colectare de informații cu caracter personal.

Baza de date este încriptată cu tehnologii de ultimă ora iar datele sunt anonimizate, făcând, astfel, virtualmente imposibil ori în cel mai rău caz inutil pentru un terț accesul și furtul datelor.

De asemenea, importul și exportul de date criptat.

Acces securizat la un registru de administrare personalizată a datelor
Managementul automatizat al datelor cu caracter personal

Managementul automatizat al datelor cu caracter personal

Managementul datelor este gestionat defalcat pe cele două ramuri fundamentale: clienți și angajați, mecanismele de relaționare contractuală fiind diferite.

Posibilitatea setării termenelor de expirare a datelor cu caracter personal stocate este defalcată pe clienți sau angajați, termenele curgând de la data încetării raporturilor contractuale ori de la ultima interacțiune.

Activity Log-ul datelor cu caracter personal este unul dintre cele mai importante facilități ale Software-ului, acesta păstrând un istoric precis al tuturor utilizărilor datelor cu caracter personal, cum ar fi în scop de marketing, opțiunile de newsletter, export date, transfer date, acces, modificare sau actualizare date etc.

Managementul fluxurilor de informații și al documentelor

Încărcarea de documente scanate asociate (arhivă electronică), căutări și filtrări avansate pentru a găsi rapid informații în baza de date, posibilitatea de creare de subconturi de utilizator, corespunzătoare departamentelor  din cadrul companiei, și alocarea de drepturi specifice acestora, gestionarea procedurilor de supraveghere video, modele de contracte, acorduri și formulare standardizate descărcabile, log istoric precis al activității userilor și subuserilor.

Managementul fluxurilor de informații și al documentelor
Automatizarea Raportărilor

Automatizarea Raportărilor

Subiecții de date își pot oricând exercita drepturile privind accesul la date și ștergerea acestora.

În mod clasic, acest lucru instituie obligația legală ca dumneavoastră, ca și companie, să procedați manual la identificarea în baza de date a informațiilor solicitate și ulterior să compuneți un raport cu privire la acestea, pe care apoi să îl remiteți subiectului de date, iar acest lucru reprezintă un efort și o pierdere de timp și de bani.

Nu și în cazul GDP Shield! Am creat un sistem care automatizează întregul proces menționat, fără a mai fi necesară intervenția umană: începând de la emiterea solicitării, urmată de verificarea titularului datelor solicitate, apoi interogarea bazei de date și în final emiterea imediată a raportului solicitat, totul în mod automat.

Modul alertă breșe de securitate

Este improbabil ca baza de date să fie vreodată spartă iar datele personale să poată fi ulterior furate și decriptate. Chiar și într-un atare caz, GDP Shield beneficiază de un sistem extrem de avansat de alertă a breșelor de securitate, acesta păstrând un log exact al breșei, cu toate informațiile aferente, inclusiv IP-uri sursă a atacului, durată, date afectate, măsuri propuse etc., și pune implicit la dispoziție procedurile necesare notificării Autorităților în materie și a subiecților de date afectați de atac.

Modul alertă breșe de securitate
Suport și actualizări

Suport și actualizări

Suport tehnic, implementare, utilizare, compatibilizare, adaptare, funcționare aplicație, suport legal în materie, știri și actualizări legate de GDPR, posibilitatea de modificare a abonamentelor în funcție de nevoile companiei, posibilitatea de a plăti cu cardul dar și prin bancă (OP) abonamentul ales, generare de conținut statistic anonimizat util în campanii de marketing, suport multi-language - Română, Engleză etc.

Integrare API

Utilizatorii GDP Shield se pot conecta automat și integra soluția web în website-urile ce le aparțin. Aceștia pot genera simplu un API unic, care, prin integrarea pe website, asigură comunicarea perfectă cu soluția GDP Shield. Avantaje: (i) colectarea automată a tuturor datelor cu caracter personal, fără intervenție umană, (ii) automatizarea tuturor proceselor operaționale obligatorii prin lege, legate de protecția datelor cu caracter personal, (iii) generarea și integrarea automată a Politicii de confidențialitate (inclusiv politica de cookies) personalizată pentru website-ul dumneavoastră, (iv) generarea unei soluții tehnice de raportări automate.

Mai multe detalii...

BENEFICII

Securitatea datelor

Soluția GDP Shield este realizată cu tehnologii de dezvoltare web puternice și securizate. 

Datele personale sunt stocate criptat în baze de date și sunt protejate împotriva accesului neautorizat.

Utilizăm algoritmi complecși de criptare / securizare a datelor pentru a oferi izolare și protecție maximă a acestora.

Serverele noastre dedicate sunt de ultimă generație și beneficiază de echipamente / facilități moderne de administrare.

Datele criptate și anonimizate sunt fi salvate automat în servere de backup.

Simplu și intuitiv

Principiul nostru de bază este SIMPLITATEA.

Soluția noastră asigură securitatea datelor colectate și procesate, automatizează și ușurează munca unui DPO, simplifică obligațiile instituite de Regulamentul GDPR și elimină costurile nejustificate. 

Toate aceste elemente presupun, în mod normal, alocări inerente de bani, timp și forță de muncă. Nu cu GDP Shield.

Soluția noastră software diminuează considerabil riscul companiilor legat de posibile încălcări a obligațiilor legale, deci le protejează implicit și de amenzi.

Complet automatizat

GDP Shield repsectă întru totul principiul ”Privacy by Design”.

Soluța noastră automatizează obligațiile legale, respectiv încriptează și anonimizează datele colectate, ține evidența strictă a activităților în contul de utilizator, generează automat, fără intervenția externă, și fără pierderi de timp, emite rapoarte cu privire la utilizarea datelor, pecum și rapoarte de șteregere a datelor.

De asemenea, înglobează un sistem de control automat privind detecția breșelor de securitate, cu log complet și de punere la dispoziție a datelor, pentru a fi notificate autorităților naționale și internaționale competente.

Servicii personalizate

Cu toate că recunoaștem dreptul dumneavoastră de a decide în ce privește conduita companiei ce o dețineți în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în calitate de specialiști în materie recomandăm întotdeauna contractarea serviciilor puse la dispoziție de soluția GDP Shield în coroborare cu serviciile de auditare prealabilă a companiei dumneavoastră în materie de GDPR, precum și a serviciilor de realizare și punere la dispoziție a documentațiilor necesare.

De asemenea, asigurăm și servicii de DPO externalizat, punând astfel la dispoziție un pachet de servicii personalizate.

Costuri reduse

În primul rând ne dorim să fim onești. Tocmai de aceea o spunem răspicat: nu există niciun motiv logic pentru proceduri costisitoare de protecție a datelor.

Nu înțelegem să invocăm costuri suplimentare în proceduri de auditare prealabilă a companiei dumneavoastră, ci vă oferim această evaluare în mod gratuit, în perspectiva demarării relațiilor comerciale.

Subscripția lunară la GDP Shield, și deci conformarea la rigorile legale în materie de protecție a datelor, reprezintă pentru dumneavoastră un cost mult mai mic in raport cu orice alte variante posibile și necesare pentru respectarea legii.

Evaluarea D.P.I.A.

DPIA este un proces destinat să descrie prelucrarea datelor personale, să evalueze necesitatea și proporționalitatea acesteia și să contribuie la gestionarea riscurilor prin stabilirea de măsuri de protecție.

DPIA reprezintă un instrument important de responsabilizare deoarece vă ajută nu doar să respectați cerințele GDPR, ci și să demonstrați că ați luate măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul.

Clientul utilizator al soluției GDP Shield beneficiază de o procedură automatizată de evaluare a impactului asupra datelor, fără alte costuri și intervenții suplimentare.

Aplicația GDP Shield

GDP Shield este o aplicație ce crează și pune la dispoziția clienților corporate un registru securizat de date cu caracter personal și care automatizează o serie întreagă de procese operaționale relevante și greoaie în materie de protecție a acestora, în respectul principiului ”privacy by design”. Clienții noștri dețin, astfel, un control precis și clar asupra datelor personale colectate și evită, în consecință, riscul unor sancțiuni enorme. 

Vezi detalii...

© GDPShield.com All rights reseved