Protecția datelor cu caracter personal reprezintă cea mai stringentă problemă cu care se confruntă companiile în epoca tehnologiei.

Se observă la nivel mondial o accentuare a stricteții cu care se operează cu datele cu caracter personal, iar încălcarea acestor noi obligații legale produce consecnțe extrem de grave.

De aceea este bine să înțelegem cât se poate de clar câteva elemente de bază în ce privește securitatea datelor. 

Ce este protecția datelor personale

Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European in data de 27 aprilie 2016, iar prevederile sale sunt aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.

De la această dată, legislațiile naționale ale statelor membre ale Spațiului Comunitar European relative la datele personale au fost abrogate.

Scopul acestui nou regulament...

Vezi detalii
Ce este protecția datelor personale

Responsabilitățile companiilor

Pentru a se conforma prevederilor GDPR, fiecare companie trebuie să implementeze proceduri tehnice ce respectă toate obligațiile legale privind stocarea, criptarea, integritatea si confidențialitatea datelor, și pentru trasabilitatea operațiunilor efectuate asupra informațiilor din bazele de date. Sarcinile și responsabilitățile...

Vezi detalii

Ofițerul însărcinat cu protecția datelor (DPO)

Responsabilul cu Protecția Datelor (în general cunoscut sub abrevierea internațională DPO) asigură asistența de specialitate necesară companiei în ce privește confidențialitatea și protecția datelor, precum și respectarea GDPR.

Externalizarea sarcinilor și îndatoririlor ofițerului însărcinat cu protecția datelor personale (DPO) reprezintă...

Vezi detalii
Ofițerul însărcinat cu protecția datelor (DPO)

Autorități naționale și internaționale

Fiecare țară sau land federal din lume are propria Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care veghează la respectarea legilor privind protecția datelor personale de către companiile conaționale.

Aceste Autorități sunt cele care vor aplica sancțiuni, în cazul nerespectării obligațiilor legale. Orice persoană vizată, care consideră că prelucrarea datelor sale...

Vezi detalii

GDP Shield în raport cu Regulamentul GDPR

Drepturile subiecților de date și obligații ale operatorilor 

Vezi detalii
GDP Shield în raport cu Regulamentul GDPR

© GDPShield.com All rights reseved