Prezentare

Responsabilul cu Protecția Datelor (în general cunoscut sub abrevierea internațională DPO) asigură asistența de specialitate necesară companiei în ce privește confidențialitatea și protecția datelor, precum și respectarea GDPR.

Externalizarea sarcinilor și îndatoririlor ofițerului însărcinat cu protecția datelor personale (DPO) reprezintă cea mai bună soluție strategică și protectivă pentru companiile care nu dispun de capacități financiare și de cunoștințele necesare în materie, pentru a-si respecta obligațiile instituite prin Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

Opțiunea externalizării către un furnizor de servicii specifice prezintă o serie de avantaje practice și eficiente pe mai multe paliere:

 • din punct de vedere al costurilor alocate, considerabil mai mici decât în cazul DPO-ului intern;
 • din punct de vedere al expertizei de specialitate pe care o are furnizorul de servicii, care ajută la conformarea normativelor GDPR, degrevându-vă total de această problemă, și implicit permițându-vă să vă concentrați asupra activităților de bază ale afacerii dumneavoastră;

Responsabilități generale:

 • Preia toate atribuțiile prevăzute la Art. 38 și 39 din GDPR
 • Servește ca expert independent in cadrul unei organizații
 • Se ocupă de problemele legate de confidențialitatea și protecția datelor și oferă consultanță internă
 • Consiliază angajații cu privire la problemele de protecție a datelor si crește gradul de conștientizare a confidențialității în organizație
 • Ajută la respectarea și implementarea GDPR
 • Menține relația cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Face recomandări cu privire la confidențialitatea și protecția datelor.
 • Identifică fluxurile de date
 • Realizează registrul de prelucrare a datelor
 • Răspunde solicitărilor terților cu privire la protecția datelor

Riscul potențiale în privința unui angajat intern pe postul de DPO

Decizia este întotdeauna a dumneavoastră. Însă știți foarte bine că cele mai bune decizii sunt cele informate. Deci, atunci când urmează să optați pentru un DPO intern va recomandăm sa aveți în vedere următoarele:

 • DPO înseamnă responsabilități suplimentare, înseamnă răspundere enormă încredințată unui angajat și asumată obligatoriu de acesta;
 • DPO intern înseamnă consum de timp și resurse considerabile pentru activități necomerciale, care ar putea fi fructificate altfel în raport cu angajatul;
 • DPO intern presupune alocarea unor de fonduri speciale în scopul pregătirii și certificării angajatului însărcinat cu responsabilități specifice, costuri care pot atinge 1000 de Euro/an;
 • DPO intern înseamnă o pierdere majoră de bani în cazul în care ați crea un post de muncă strict pentru aceasta activitate. Pe de altă parte, optimizarea activității firmei va însemna punerea dumneavoastră în situația de a conglomera mai multe atribuții de serviciu asupra unei persoane, ceea ce va duce la o productivitate redusă;
 • DPO intern înseamnă, în cadrul unei structuri interne, o poziție extrem de importantă, ceea ce ar putea genera, în anumite situații indezirabile, riscuri mari cu privire la crearea de probleme în afacerea dumneavoastră;
 • DPO intern înseamnă că pot apărea solicitări de majorare a retribuțiilor salariale mai dese și mai consistente;
 • DPO intern înseamnă că, în cazul unor incidente legale ori în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor (sau în cazul încălcării acestora), răspunderea DPO-ului sa va fi limitată;
 • DPO intern înseamnă, în raport cu relațiile de muncă, perspectiva încetării acestora în orice moment și mutarea la o altă companie, context în care veți fi forțat să numiți un alt DPO și să reîncepeți procedura de training.

 

Beneficii și avantaje ale serviciilor externalizate DPO:

 • Este în mod clar soluția cea mai practică și mai eficientă sub aspectul costurilor efective alocate în scopul asigurării conformării la Regulamentul GDPR;
 • Dispuneți de acces nelimitat la expertiza DPO;
 • Eliminați total riscul conflictelor de interese între funcția de DPO și alte activități comerciale.
 • Aveți certitudinea aplicării celor mai bune practici în scopul atingerii și menținerii conformității cu GDPR;
 • Beneficiați de acces la instruire în materie de GDPR, precum și la soluții automatizate de conformare;
 • Nu aveți costuri inițiale de raliere la GDPR;

Servicii asigurate:

 • Alocarea unui expert DPO;
 • Analizarea și realizarea unui raport preliminar în materie de GDPR;
 • Realizarea documentațiilor necesare în materie de GDPR;
 • Consiliere si îndrumare ori de câte ori este nevoie în materie de conformare la GDPR;
 • Gestionarea relației cu autoritățile de protecție a datelor;
 • Gestionarea legăturii cu persoanele fizice (persoanele vizate) în chestiuni legate de confidențialitate, inclusiv solicitările de informații;
 • Acces opțional și plătit (recomandat) la platforma GDP Shield, sistem integrat de stocare, și gestiune încriptată și securizată datelor cu caracter personal;
 • Participarea DPO la ședințele consiliului de administrație, dacă este necesar;
 • Monitorizarea legislativa in domeniu si implementarea oricăror prevederi legale în ceea ce privește Protecția Datelor Personale
 • Buletin informativ periodic cu noutăți în materie și îndrumări de conformitate;

© GDPShield.com All rights reseved