Termeni și Condiții

pentru accesul și utilizarea software-ului GDP Shield (SaaS)

 

1. INTRODUCERE

1,1 Părțile contractante

Prezentul document reprezintă acordul de voință neretractabil încheiat între:

GDP Shield S.R.L. - cu sediul în Sibiu, str. Negoi 29, România ("GDP Shield") în calitate de furnizor de servicii,

și

"Beneficiar" - orice persoană juridică care deschide un cont de utilizator pe site-ul www.gdpshield.com, și implicit acceptă prezentele Termene și Condiții, în calitate de Beneficiar.

1.2. Reprezentare

Autoritate și capacitate. 

Părțile și reprezentanții lor legali garantează că au autoritatea și capacitatea de a încheia acest acord.

Forța executorie.

Acest acord constituie o obligație legală, valabilă și obligatorie, aplicabilă părților în conformitate cu termenii săi.

1.3. Scop

Prezentul document reprezintă Acordul fundamental, legal și obligatoriu dintre GDP Shield și Beneficiar. Acesta reglementează termenii și condițiile de acces și de utilizare a serviciilor GDP Shield.

Accesul la Servicii se face pe bază de abonament lunar. Prin solicitarea accesului la Servicii și confirmarea acceptării Termenilor și Condițiilor se consideră încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic ("Contract") între GDP Shield și Beneficiar. Toate serviciile, în măsura în care sunt disponibile la un moment dat prin intermediul portalului https://gdpshield.com sunt supuse condițiilor acestui document.

Prin încheierea prezentului Acord și înregistrarea Beneficiarului în sistemul GDP Shield, Beneficiarul are dreptul să utilizeze serviciile, în condițiile stipulate mai jos. După ce a fost validat accesul la servicii, Beneficiarul va primi un e-mail la adresa de e-mail înregistrată cu detaliile de acces necesare.

1.4. Definiții

În prezentul acord, următorii termeni au înțelesurile de mai jos:

Legile aplicabile" – actele normative care sunt aplicabile domeniului, mai precis

(a) GDPR - Regulamentul general al UE privind protecția datelor 2016/679;

(b) legile Uniunii Europene sau ale statelor membre cu privire la datele cu caracter personal, aplicabile colectorului sau procesatorului;

(c) orice alt act normativ cu privire la datele cu caracter personal aplicabil controlorului sau procesatorului;

Colector" - Beneficiarul, acesta determinând scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Procesator" - entitatea care prelucrează date personale pentru sine sau în numele colectorului. În cazul de față: Beneficiarul;

„Date cu caracter personal” sau „Date personale” - orice date personale colectate și prelucrate de Beneficiar în temeiul Termenilor și Condițiilor prezente;

Utilizator” - orice persoană (în general un angajat) căreia Beneficiarul îi acordă dreptul limitat de acces și utilizare a serviciilor GDP Shield;

Input” – un subiect de date, o persoană fizică ale cărei date sunt colectate, stocate și securizare de către GDP Shield.

Servicii" - serviciile de tip SaaS furnizate de GDP Shield și puse la dispoziție în conformitate cu prevederile prezentului document;

Ciclu contractual” – o lună (sau 30 de zile), 6 luni (180 de zile) sau 1 an (365 de zile), funcție de varianta de plată în avans aleasă, calculat începând cu data deschiderii contului. Ciclul contractual va ține cont de lunile calendaristice.

Procedură operațională” - documentația aplicabilă serviciilor care descrie modul precis de operare a fiecărui serviciu în parte furnizat de GDP Shield. Beneficiarul are acces la Procedura operațională în format descărcabil odată ce i-a fost activat contul de utilizator. Procedura operațională este documentul legal care se prezintă în cazul controalelor din partea autorităților în materie.

1.5. Descrierea serviciilor

Serviciile furnizate de GDP Shield standardizează și automatizează setul de obligații legale impuse companiilor și instituțiilor prin Regulamentul 2016/679 – General data Protection Regulation (GDPR). Gama de servicii puse la dispoziția Beneficiarului conține un set de soluții tehnice automatizate, necesare și obligatorii pentru respectarea Regulamentului GDPR în activitatea online dar și în activitatea curentă. Ele sunt alcătuite din: accesul securizat la o bază de date pentru date personale, aceasta fiind conectată la un set de instrumente procedurale suplimentare automatizate cu scop de respectare a legii. Dreptul Beneficiarului de a utiliza serviciile puse la dispoziție se raportează la tipul de abonament ales.

Serviciile oferite se clasifică în două categorii, Beneficiarul putând alege în funcție de necesitățile reale între:

 • WEB Compliance Pack – servicii de conformare GDPR strict pentru mediul online (website-uri și aplicații);
 • FULL Compliance Pack – servicii de conformare în atât în mediul online cât și în activitatea curentă a companiei;

Pentru claritate: GDP Shield este furnizor de SaaS (Software as a Service) și nu are nicio influență asupra procedurilor efective de procesare a informațiilor din baza de date personale a Beneficiarului. De asemenea, GDP Shield nu are acces la datele personale colectate de Beneficiar. Procesarea efectivă a datelor este de asemenea efectuată de către Beneficiar, utilizând setul de instrumente oferit de GDP Shield. GDP Shield nu cunoaște și nu are nicio legătură cu scopul ori temeiul procesării datelor din baza de date a Beneficiarului său, acestea fiind stabilite de către fiecare Beneficiar în parte cu ocazia setării inițiale a contului. Beneficiarul este singurul care poate face modificări cu privire la scopul colectării datelor în perioada contractuală.

Beneficiarul înțelege că soluția software care furnizează serviciile poate evolua și se poate actualiza în timp. Cu alte cuvinte, Beneficiarului i se acordă dreptul de a utiliza serviciile cu funcționalitatea oferită la momentul utilizării efective („as is”). Dreptul de a utiliza serviciile nu este raportat la nicio versiune specifică a soluției sau la orice funcționalitate furnizată în orice moment, ci este legată de accesul și utilizarea Serviciilor așa cum sunt acestea la momentul accesării.

2. DREPTUL DE A UTILIZA SERVICIILE

2.1. Generalități

Beneficiarul solicită deschiderea de cont prin formularul „Înregistrare” ce se regăsește pe website. Deschiderea de cont va fi validată doar după o verificare preliminară companiei, a veridicității datelor de contact și a obiectului de activitate a acesteia.

GDP Shield își rezervă dreptul de a refuza furnizarea de servicii oricui, indiferent de motiv, și în orice moment.

Odată cu deschiderea contului, Beneficiarului i se oferă acces la contul său de Administrator, cu numele de utilizator și parola alese de Beneficiar. Administratorul are, în funcție de abonamentul ales, posibilitatea de a configura utilizatori și de a le oferi acces limitat la Servicii.

Beneficiarul și utilizatorii săi primesc un drept de acces limitat, terminabil, neexclusiv și netransferabil și utilizează Serviciile în conformitate cu termenii prezentului document, exclusiv pentru scopurile sale interne. Acest drept este condiționat de plata unui abonament, precum și a altor eventuale costuri suplimentare aplicabile ("Abonament"). Abonamentele sunt prezentate în secțiunea https://www.gdpshield.com/ro/page/pachete, iar acestea includ un abonament fix corespunzător unui număr de input-uri lunare gratuite, precum și un cost specific per input, în cazul depășirii numărului gratuit lunar. GDP Shield își rezervă dreptul să modifice în orice moment conținutul pachetelor precum și costurile aferente acestora. Contractele deja angajate nu vor fi afectate de astfel de modificări.

Atunci când achiziționează accesul la servicii, Beneficiarul nu cumpără o copie a licenței sau licența pentru software-ul folosit pentru livrarea serviciilor, ci achită o taxă lunară pentru a accesa serviciile.

Beneficiarul nu poate permite unei terțe părți să utilizeze Serviciile GDP Shield sau să ofere servicii similare și conexe către o terță parte.  Beneficiarul poate, însă, utiliza Serviciile pentru colectarea datelor din aplicațiile și bazele de date ale partenerilor de afaceri ai Beneficiarului.

2.2. Proceduri de înscriere și taxe
În cazul optării pentru WEB Compliance PACK Beneficiarul are drept de acces la serviciile GDP Shield limitat la elementele specifice respectării obligațiilor legale strict în mediul online. Accesul la servicii este acordat Beneficiarului după achitarea facturii emise în baza serviciilor alese, prin modalitatea de plată aleasă.

În cazul optării pentru FULL Compliance PACK Beneficiarul are drept de acces la serviciile complete GDP Shield, atât pentru activitatea online cât și pentru activitatea curentă a companiei, astfel cum sunt descrise în secțiunea https://www.gdpshield.com/ro/page/pachete. În acest context, Beneficiarul are două opțiuni:
1. Contract cu plata unei taxe de înscriere – caz în care contractul poate înceta în orice moment;
2. Contract fără plata unei taxe de înscriere – caz în care termenul contractual este de minim doi ani. În cazul solicitării de încetare a contractului înainte de termenul minim de doi ani de la data înscrierii, Beneficiarul va fi obligat la plata unei "Taxe de încetare a contractului". Aceasta este echivalentă cu suma abonamentelor rămase neachitate până la finalizarea contractului, iar plata va fi scadentă în termen de 24 de ore la solicitare. Se vor aplica în mod corespunzător procedurile de încetare a Contractului.

Taxa de înscriere este adiacentă costurilor aferente abonamentului ales. Plata taxei de înscriere și respectarea condițiilor din prezentul acord reprezintă o condiție prealabilă acordării dreptului de utilizare a serviciilor. GDP Shield poate ajusta tariful de abonament convenit anual, cu o notificare prealabilă scrisă de 60 de zile. În cazul modificării taxelor publice, a impozitelor sau a altor practici administrative publice care afectează costurile GDP Shield, abonamentul poate fi ajustat corespunzător, fără vreo notificare prealabilă.

Costurile suplimentare per input sunt facturate la finalul ciclului contractual ales.

2.3. Relația dintre utilizatorii Beneficiarului și GDP Shield

Beneficiarul se obligă să adere la termenii prezentului Contract și să se asigure că oricare dintre utilizatorii săi procedează la fel. Beneficiarul își asumă întreaga responsabilitate pentru toate activitățile legate de utilizatorii săi și respectarea de către aceștia a termenilor prezentului acord. Atunci când utilizatorul individual acceptă Termenii și Condițiile de conectare la serviciile GDP Shield sau acceptă o schimbare ulterioară a unor termeni ai prezentului act, nu se încheie niciun acord utilizatorul individual și GDP Shield. Doar Beneficiarul este parte contractuală în prezentul acord cu GDP Shield și care are toate drepturile și obligațiile stabilite prin acesta, purtând inclusiv răspunderea legală și contractuală pentru faptele utilizatorilor prepuși.

Beneficiarul acceptă ca GDP Shield să poată contacta Beneficiarul (administratorul), prin intermediul adreselor de e-mail înregistrate și prin telefon și să furnizeze informații generale de marketing sau alte informații despre Servicii. Astfel de informații nu vor fi trimise celorlalți utilizatori ai Beneficiarului.

2.4. Administrarea utilizatorilor

Utilizatorii sunt creați și administrați de către administratorul Beneficiarului.

Informațiile de conectare ale unui utilizator individual nu vor fi partajate sau utilizate de mai mult de o persoană fizică, dar pot fi redistribuite în mod liber de către administratorul Beneficiarului. Administratorul Beneficiarului poate șterge și utilizatorii. Beneficiarul se asigură că toate informațiile despre utilizatori și administratori sunt actualizate în permanență.

Fiecare utilizator este responsabil pentru păstrarea confidențială a numelui său de utilizator și a parolei. În cazul utilizării neautorizate a informațiilor de conectare ale utilizatorului, răspunderea legală aparține strict Beneficiarului, GDP Shield neavând nicio putere sau competență în acest sens. Utilizatorii sau administratorul sunt autorizați să furnizeze personalului GDP Shield accesul la conturile lor, în cazul în care acest acces este necesar pentru a furniza suport sau pentru a îndeplini sarcini solicitate de utilizator sau de administrator.

2.5. Cerințe privind utilizarea serviciilor

Beneficiarul și oricare dintre utilizatorii săi nu transferă viruși, programe malware sau orice alt cod dăunător, și nu utilizează serviciile într-o manieră care să prezinte riscul cu privire la un astfel de transfer. Serviciile nu vor fi folosite pentru scopuri ilegale sau neautorizate. Beneficiarul este singurul responsabil pentru respectarea reglementărilor UE privind exportul de date atunci când serviciile sunt utilizate în afara UE, inclusiv prin asigurarea faptului că serviciile nu sunt utilizate în jurisdicții în care o astfel de utilizare ar fi contrară acestor reglementări privind exportul.

3. INFORMAȚII TEHNICE

Serviciile sunt compatibile și sunt livrate prin orice browser web major, cum ar fi Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox și Safari, ca mediu de operare. Beneficiarul va primi o notificare cu minim trei luni anterior în cazul unor modificări semnificative ale mediului de operare. GDP Shield își rezervă dreptul de a schimba mediul de operare, dar în acest caz va notifica Beneficiarul, pentru a permite Beneficiarului să evalueze efectele tehnice și juridice ale unei astfel de schimbări.

GDP Shield nu are nicio responsabilitate pentru eventualele erori și defecte ale browser-elor web, nici pentru alegerea unui Beneficiar de web browser incompatibil.

4. RESPONSABILITATEA PENTRU CALITATEA DE SERVICIU, DISPONIBILITATE ȘI SUPORT

4.1. Calitatea serviciului

GDP Shield garantează că serviciile vor funcționa în mod stabil așa cum este descris în documentația aplicabilă serviciilor (Procedura operațională). Serviciile vor fi supuse unor îmbunătățiri continue.

În cazul în care Serviciile nu funcționează așa cum este descris în documentația aplicabilă serviciilor (Procedura operațională), GDP Shield va corecta erorile pe cheltuiala proprie. GDP Shield poate alege chiar să înlocuiască serviciile sau funcționalitatea în cadrul acestora, în cazul în care efectuarea de corecții sau rectificări nu este posibilă. În cazul în care GDP Shield nu rezolvă erorile în conformitate cu termenele stabilite sau nu înlocuiește serviciul nefuncțional într-un termen rezonabil, Beneficiarul își poate anula abonamentul în conformitate cu termenii prevăzuți în secțiunea 11. Beneficiarul nu poate avea nicio pretenție materială în cazul unor defecte sau erori în cadrul Serviciilor.

4.2. Acord privind servicii, scopuri, sancțiuni

Disponibilitatea serviciilor furnizate de GDP Shield, sancțiunile și perioadele de întreținere fixe sunt stabilite în cadrul descrierii Serviciilor în cauză.

GDP Shield poate, ocazional, să impună perioade de întreținere, de exemplu pentru upgrade-uri majore. Astfel de perioade de întreținere vor avea loc, în general, la sfârșit de săptămână sau peste noapte și vor fi notificate Beneficiarului cu cel puțin 48 de ore în avans.

4.3. Notificarea erorilor

În cazul în care serviciile sunt total sau parțial indisponibile sau au performanțe reduse, Beneficiarul va raporta eroarea prin e-mail la support@gdpshield.com. Pentru a asigura faptul că GDP Shield obține informațiile corecte și complete necesare identificării și corectării erorii, Beneficiarul va furniza informații cât mai detaliate despre eroare și va colabora cu GDP Shield pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemei.

4.4. Suport

GDP Shield va oferi suport tehnic și juridic de bază Beneficiarului. Acest lucru implică asistență tehnică și juridică, dar GDP Shield nu garantează că se va găsi o soluție pentru orice problemă sau solicitare. Configurarea și administrarea unor servicii speciale pentru Beneficiar este posibilă la cere din partea acestuia, dar în baza unui contract separat.

Beneficiarul poate contacta serviciul suport GDP Shield în zilele lucrătoare (de luni până vineri, cu excepția Ajunului Crăciunului, a Anului Nou și a altor sărbători legale) între orele 08:00 și 16:00 ora Europei Centrale, utilizând adresa contact@gdpshield.com

5. SECURITATE

5.1. Drepturile la date

Beneficiarul își păstrează toate drepturile asupra tuturor datelor pe care acesta le stochează sau le transferă în baza prezentului document.

La încetarea contractului, GDP Shield poate să asiste Beneficiarul în transferarea datelor într-un format desemnat, neîncriptat și utilizabil. Un astfel de serviciu poate fi livrat în termen de 10 zile de la încheierea abonamentului în cauză, pentru a se asigura că Beneficiarul poate primi datele înainte de ștergere. Acest serviciu nu este facturat de GDP Shield. La încetarea contractului, și după asigurarea transferului bazei de date către Beneficiar, baza de date și toate datele ce aparțin Beneficiarului vor fi șterse de către GDP Shield.

5.2. Securitatea datelor

Confidențialitatea Beneficiarului este importantă pentru GDP Shield și tocmai de aceea ne obligăm să respectăm întocmai Politica de confidențialitate. GDP Shield își rezervă dreptul de a-și modifica Politica de confidențialitate atunci când este cazul.

GDP Shield oferă servicii sigure și fiabile și va avea în orice moment măsuri de securitate administrative, fizice și tehnice, inclusiv soluții de rezervă în conformitate cu standardele corespunzătoare.

 • Sistemul GDP Shield a creat un sistem de guvernanță a securității informațiilor în care sistemele, rutinele și procesele sunt create în conformitate cu standardul ISO 27001.
 • Un audit anual efectuat de terți se va efectua în conformitate cu ISO 27001.
 • Un raport de sinteză confidențial al auditului va fi produs și pus la dispoziția Beneficiarului la cerere.
 • Raportul de sinteză trebuie să permită Beneficiarului să evalueze dacă nivelul de securitate al serviciilor GDP Shield este în conformitate cu prezentul acordul.

5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Serviciile oferite de GDP Shield nu implică colectarea și prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului referitoare la subiecții săi de date. GDP Shield nu are nici un fel de acces la baza de date creată de Beneficiar. Serviciile oferite de GDP Shield pot presupune numai colectarea și prelucrarea datelor personale limitate la administratorul Beneficiarului și informațiile personale ale Utilizatorului.

Beneficiarul este colectorul și procesatorul datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 4 alineatele 7 și 8 din Regulamentul UE privind protecția generală a datelor ("GDPR").

Beneficiarul, în calitate de colector, este de acord și garantează că:

 • Beneficiarul deține sau are dreptul de a transfera datele cu caracter personal serviciului în scopul procesării și este responsabil pentru corectitudinea, integritatea, conținutul și legalitatea datelor personale;
 • Este obligația Beneficiarului de a notifica Autoritatea de reglementare și / sau subiecții de date în cazul încălcării sau transferului neautorizat de date personale. GDP Shield notifică Beneficiarul cu privire la existența unei eventuale breșe de securitate și furnizează toate detaliile necesare. Acesta are apoi obligația de a înainta procedural informațiile către autoritățile competente.;
 • GDP Shield a oferit garanții suficiente în ceea ce privește măsurile de securitate logică, tehnică, fizică și organizatorică. 

6. TERMENI DE PLATĂ

Pentru serviciile puse la dispoziție de GDP Shield, Beneficiarul plătește un abonament lunar, în funcție de necesitățile specifice, astfel cum este prezentat în cadrul aplicației.

Plata se poate efectua lunar, semestrial sau anual, opțiunea aparținând Beneficiarului. În funcție de opțiunea aleasă, Beneficiarul va avea o serie de discount-uri la plata abonamentului, cu excepția plăților lunare. Politica de discount poate varia în timp, aceasta fiind prezentată în oferta afișată Beneficiarului in contul său de utilizator. Termenul de plată este de 5 zile calendaristice, în cazul plăților neautomatizate.

7. SCHIMBĂRI ALE ACORDULUI

GDP Shield își rezervă dreptul de a modifica termenii prezentului acord o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile.

8. RĂSPUNDEREA, LIMITAREA RĂSPUNDERII ETC.

8.1. Limitare a răspunderii

GDP Shield nu este responsabil cu privire la plata de daune către Beneficiar ca o consecință a încălcării oricăreia dintre obligațiile care decurg din acest document. Beneficiarul ar putea invoca, în cazuri extrem de limitate, pierderi financiare directe, de exemplu daunele cauzate de neglijență gravă sau de intenție, context în care GDP Shield va analiza contextual situația și va decide dacă are vreo culpă reală în privința situației invocate. Orice rambursare sau compensare pentru pierderile directe pe durata oricărei perioade nu poate depăși o sumă echivalentă cu 6 luni de abonament, fara TVA , pentru serviciile din acea perioadă.

8.2. Forță majoră

În cazul în care utilizarea și executarea Serviciilor sunt împiedicate total sau parțial sau împiedicate în mod semnificativ de circumstanțe care nu se află sub controlul părților, obligațiile ambelor părți sunt suspendate atâta timp cât circumstanțele sunt relevante și atâta timp cât aceste circumstanțe persistă. Cu toate acestea, fiecare parte poate, în conformitate cu Secțiunea 9 din prezentul acord, să rezilieze acordul în cazul în care forța majoră îngreunează în mod deosebit această parte să continue acordul.

Este considerată o situație de forță majoră cazul în care se modifică legea, regulile sau regulamentele aplicabile utilizării sau prestării serviciilor furnizate, sau se adoptă noi reguli sau reglementări, iar acest lucru împiedică GDP Shield să actualizeze mecanismul tehnic al serviciilor afectate și / sau necesită o încetare totală sau parțială a accesului la servicii sau o parte din servicii pentru o perioadă limitată sau nedeterminată de timp. 

8.3. Caz fortuit

Chiar dacă GDP Shield va utiliza metode adecvate pentru a asigura transmiterea sigură a informațiilor între Beneficiar și Servicii, Beneficiarul recunoaște că Internetul este un sistem deschis și că GDP Shield nu poate garanta că un terț nu poate sau nu va intercepta sau modifica datele în timpul transmisiei. GDP Shield nu își asumă nicio responsabilitate pentru accesul, utilizarea sau alternarea neautorizată sau publicarea sau pierderea datelor.

De asemenea, GDP Shield nu este responsabil pentru lipsa disponibilității Serviciilor atunci când acest lucru este cauzat direct sau indirect de către Beneficiar.

9. ÎNCETAREA ȘI SUSPENDAREA

9.1. Beneficiarul poate să solicite încetarea contractului folosind instrumentul specific din cont. Încetarea contractului își va produce efectul la finalul ciclului contractual.

9.2. În cazul în care Beneficiarul nu achită abonamentul, GDP Shield are dreptul să suspende sau să blocheze accesul la servicii în orice moment, cu sau fără motiv, cu o notificare prealabilă de 5 zile. În caz de abuz, accesul la servicii poate fi suspendat sau încheiat fără notificare prealabilă, cu efect imediat.

Dacă plata nu se face în termen de 5 zile de la data scadenței, GDP Shield poate să suspende accesul Beneficiarului la servicii până la efectuarea plății. Suspendarea va fi notificată prin email Beneficiarului de către GDP Shield, împreună cu acordarea unui termen limită final și rezonabil de 15 zile pentru ca Beneficiarul să plătească suma rămasă în debit înainte de intrarea în vigoare a suspendării. GDP Shield poate șterge contul Beneficiarului dacă plata nu este efectuată în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a suspendării. Beneficiarul plătește penalități contractuale de întârziere de 0.7% pe zi, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru toate sumele în debit care nu sunt decontate la scadență.

GDP Shield poate rezilia abonamentul Beneficiarului cu un preaviz de 5 zile dacă acesta încalcă oricare dintre obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acord sau dacă devine evident că Beneficiarul va încălca în mod semnificativ acest Acord în viitor. De asemenea, GDP Shield poate să dispună, cu un preaviz de 5 zile adresat Beneficiarului, suspendarea abonamentului în cazul în care Contractul este încălcat de către Beneficiar, împreună cu solicitarea de remediere a problemei. Suspendarea va rămâne valabilă până la rezolvarea problemei.

9.3. GDP Shield își rezervă dreptul de a rezilia orice serviciu în întregime sau disponibilitatea sa pe orice piață, cu o notificare de 3 luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia, sau, în caz de forță majoră, cu o notificare prealabilă rezonabilă, în aceste circumstanțe.

9.4. La momentul încetării contractului, Beneficiarul are dreptul la o copie a bazei sale de date într-un format decriptat, lizibil și nesecurizat. Cu condiția ca Beneficiarul să fi plătit "Taxa de încetare a contractului" în conformitate cu prevederile din secțiunea 2.2. din prezentul document, GDP Shield va putea ajuta Beneficiarul să obțină o copie lizibilă și nesecurizată a bazei de date existente referitoare la Beneficiar.

Atunci când serviciile sunt terminate, toate datele și copii ale acestor date vor fi șterse de pe serverele GDP Shield. Beneficiarul va mai avea acces la datele sale în conformitate cu secțiunea 5.1.

10. TRANSFERUL ABONAMENTULUI

Fără un acord prealabil scris din partea GDP Shield, Beneficiarul nu are dreptul să transfere integral sau parțial dreptul de a utiliza serviciile unei alte entități (fie prin fuziuni, sciziuni, achiziții, afilieri, isolvență ori faliment, schimbare de proprietate sau control, etc). GDP Shield poate transfera integral sau parțial drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Acordul către filiale ale sale sau către alte companii din cadrul aceluiași grup, utilizându-le în continuare subcontractanți, cu condiția ca acest lucru să se facă într-un mod care să asigure continuitatea respectării obligațiilor privind protecția datelor, și deci serviciile asigurate Beneficiarului să nu fie afectate în niciun fel.

11. NEDIVULGARE / NECONCURENȚĂ 

11.1. Termeni

Confidențialitatea. Termenul "informații confidențiale" se referă la orice tip de informații care au valoare comercială și sunt:

 • informații tehnice: inclusiv brevete, drepturi de autor, secret comercial și alte informații, tehnici, schițe, desene, modele, invenții, know-how, procese, aparate, echipamente, algoritmi, programe software, documente sursă software și formule, produsele și serviciile viitoare ale Companiei;
 • informații non-tehnice: referitoare la serviciile GDP Shield, inclusiv la prețuri, planuri și strategii de marketing, finanțe, date și informații financiare și contabile, furnizori, clienți, liste de clienți, date de cumpărare, precum și orice alte informații care sunt proprietate privată a GDP Shield.

Secret comercial. Termenul se referă la toate informațiile deținute, precum și la toate mecanismele (software ori non-software, așa cum au fost prezentate mai sus) dezvoltate de GDP Shield, pentru care se aplică următoarele reguli:

 • informațiile generează o valoare economică independentă pentru GDP Shield întrucât nu sunt în general cunoscute;
 • Beneficiarul ia măsuri de precauție rezonabile pentru a împiedica divulgarea și publicarea acestor informații;

Informații neconfidențiale. Restricțiile din prezentul acord nu se vor aplica informațiilor care, fără încălcarea acestui acord, sunt sau devin cunoscute în mod public.

11.2. Acordul de nedivulgare.

Beneficiarul este de acord:

(a) să folosească informațiile numai în scop intern, și nu pentru alt scop;

(b) să păstreze informațiile ca fiind secrete și să exercite toate măsurile de precauție posibile pentru a preveni accesul neautorizat la acestea;

(c) să nu copieze informațiile de la care are acces;

(d) să nu dezvăluie informații către terțe părți, altele decât angajații sau agenții săi care au acces în scopul îndeplinirii obligațiilor profesionale, și care sunt fiecare obligați în mod separat și similar (în conformitate cu restricțiile din prezentul acord) să protejeze informațiile protejate;

(e) să nu decompileze, să dezasambleze sau să inverseze altfel orice informație sau tehnologie protejată sau să utilizeze mijloace similare pentru a descoperi componentele acesteia, structura, codul sursă sau secretele comerciale;

(f) să nu exporte sau să reexporte (în sensul legislației UE sau altor legi sau reglementări privind controlul exporturilor) orice informație protejată sau serviciu din cadrul GDP Shield. Beneficiarul va notifica prompt GDP Shield cu privire la orice utilizare neautorizată sau divulgare a informațiilor protejate și va fi responsabil pentru orice încălcare a obligațiilor sale de confidențialitate de către angajații și agenții săi. Destinatarul va notifica cu promptitudine GDP Shield dacă decide să nu procedeze la relația de afaceri sau tranzacția propusă.

Acest acord se aplică zonei geografice care include continentele Europei, Americii de Nord, Americii de Sud, Asiei și Australiei.

11.3. Acordul de neconcurență.

Pe durata valabilității prezentului Acord, și după încetarea acestuia, Beneficiarul:

 • nu va copia și nu va reproduce, în totalitate sau în parte, modelul de afaceri al companiei sau conceptul și mecanismul soluției web-app GDP Shield;
 • nu se angajează direct sau indirect în nici o activitate sau afacere interzisă, care să concureze cu soluția GDP Shield;

Acest acord se aplică zonei geografice care include continentele Europei, Americii de Nord, Americii de Sud, Asiei și Australiei.

11.4. Acord de loialitate.

În timpul acordului contractual dintre părți și după anularea contractului, Beneficiarul nu va oferi direct sau indirect servicii către, și nu va încerca să vândă, să licențieze sau să furnizeze aceleași tipuri de produse sau servicii, către clienții GDP Shield.

Pe durata acordului dintre părți și după încetarea acestuia, Beneficiarul nu va solicita sau îndemna direct sau indirect a un angajat al GDP Shield să-și înceteze contractul de muncă cu GDP Shield. De asemenea, va refuza angajarea oricărui angajat al GDP Shield.

Acest acord se aplică zonei geografice care include continentele Europei, Americii de Nord, Americii de Sud, Asiei și Australiei. 

12. JURISDICȚIE

Prezentul Acord va fi interpretat, reglementat și interpretat în conformitate cu legile române și europene. În plus, Beneficiarul și GDP Shield acceptă să se supună jurisdicției Române pentru orice litigii legale referitoare la acest Acord.

Orice diferend sau dezacord care apare între părți va fi soluționat prin negocieri.

Dacă astfel de negocieri nu reușesc, oricare dintre părți poate cere ca disputa să fie adusă în fața unei instanțe din România. Competența legală convenită va fi locul în care GDP Shield își are adresa înregistrată.

13. VALABILITATE

Prezentul acord guvernează toate comunicările dintre părți. Beneficiarul înțelege că obligațiile care îi revin în temeiul alineatelor 3, 4 și 5 vor rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea relației contractuale dintre părți.

14. REMEDII

Datorită naturii relativ noi și unice a Informațiilor, Beneficiarul este de acord că orice încălcare sau amenințare cu încălcarea prezentului Acord va determina nu numai daune financiare companiei, ci și daune ireparabile pentru care daunele financiare nu vor putea fi considerate un remediu adecvat. Prin urmare, GDP Shield va avea dreptul, pe lângă alte căi de atac legale sau echitabile, să impună  interdicții și orice alte remedii echitabile împotriva oricărei încălcări a prezentului Acord, sau împotriva unei amenințări de nerespectare a acestuia.

15. ÎNTREGUL ACORD.

Prezentul Acord, împreună cu Politica de Confidențialitate, constituie întregul acord între părți referitor la relația contractuală.

Nici o modificare sau renunțare la prezentul Acord nu va fi efectivă decât în scris și semnată de părți. Imposibilitatea companiei de a-și exercita drepturile în temeiul prezentului Acord în orice moment pentru orice perioadă nu poate fi interpretat ca o renunțare la drepturi. 

 16. NOTIFICĂRI.

Orice notificare de mai jos va intra în vigoare de la primire și va fi transmisă în scris, în limba română și transmisă celeilalte părți la adresa indicată aici sau la o altă adresă desemnată printr-o notificare scrisă.

17. CLAUZE FINALE.

În cazul în care o prevedere a prezentului Acord va fi declarată ilegală sau inaplicabilă, această prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, astfel încât, în alt mod, Contractul să rămână în vigoare și efectivă și aplicabil.

Beneficiarul declară că:

(a) a citit acest acord înainte de a vă înscrie pentru contul companiei;

(b) a înțeles condițiile prezentului acord;

(c) semnează prezentul acord în mod voluntar, prin înscrierea în contul corporativ;

 

DREPT PENTRU CARE PĂRȚILE execută prezentul Acord de la data deschiderii contului.

 

© GDPShield.com All rights reseved