• Servicii GDPR Personalizate!

  Soluție tip Web App - Bază de Date Securizată pentru Date cu Caracter Personal - și servicii complementare de consultanță și implementare proceduri de protecție și conformitate cu GDPR

  Servicii GDPR Personalizate!
 • GDP Shield!

  Soluție software de tip 360, consultanță directă, servicii adaptate nevoilor dumneavoastră, DPO externalizat

  GDP Shield!
 • Vă suntem alături la fiecare pas!

  Suntem la dispoziția dumneavoastră de la momentul creării contului până la finalul setărilor inițiale, dar și ulterior, pe parcursul desfășurării relației contractuale. Totul GRATUIT!

  Vă suntem alături la fiecare pas!
GDP Shield

EVITAȚI SANCȚIUNILE INTERNAȚIONALE!

Una din primele soluții software dezvoltate pentru conformitate cu:

 • EU General Data Protection Regulation - GDPR (2016/679);
 • US California Consumer Privacy Act - CCPA (Bill 2018/1121);
 • Indian Personal Data Protection Bill (2018);
 • Canadian The Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA);
 • Australian Privacy Act (No. 119/1988);
 • Brazil's Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (2018);
 • Argentina's Bill No. MEN-2018-147-APN-PTE (va fi adoptată);

Clienții GDP Shield sunt în conformitate cu noile legislații internaționale privind protecția și securitatea datelor personale.

Detalii...

BENEFICII

Securitatea datelor

Soluția GDP Shield este realizată cu tehnologii de dezvoltare web puternice și securizate. 

Datele personale sunt stocate criptat în baze de date și sunt protejate împotriva accesului neautorizat.

Utilizăm algoritmi complecși de criptare / securizare a datelor pentru a oferi izolare și protecție maximă a acestora.

Serverele noastre dedicate sunt de ultimă generație și beneficiază de echipamente / facilități moderne de administrare.

Datele criptate și anonimizate sunt fi salvate automat în servere de backup.

Simplu și intuitiv

Principiul nostru de bază este SIMPLITATEA.

Soluția noastră asigură securitatea datelor colectate și procesate, automatizează și ușurează munca unui DPO, simplifică obligațiile instituite de Regulamentul GDPR și elimină costurile nejustificate. 

Toate aceste elemente presupun, în mod normal, alocări inerente de bani, timp și forță de muncă. Nu cu GDP Shield.

Soluția noastră software diminuează considerabil riscul companiilor legat de posibile încălcări a obligațiilor legale, deci le protejează implicit și de amenzi.

Complet automatizat

GDP Shield repsectă întru totul principiul ”Privacy by Design”.

Soluța noastră automatizează obligațiile legale, respectiv încriptează și anonimizează datele colectate, ține evidența strictă a activităților în contul de utilizator, generează automat, fără intervenția externă, și fără pierderi de timp, emite rapoarte cu privire la utilizarea datelor, pecum și rapoarte de șteregere a datelor.

De asemenea, înglobează un sistem de control automat privind detecția breșelor de securitate, cu log complet și de punere la dispoziție a datelor, pentru a fi notificate autorităților naționale și internaționale competente.

Servicii personalizate

Cu toate că recunoaștem dreptul dumneavoastră de a decide în ce privește conduita companiei ce o dețineți în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în calitate de specialiști în materie recomandăm întotdeauna contractarea serviciilor puse la dispoziție de soluția GDP Shield în coroborare cu serviciile de auditare prealabilă a companiei dumneavoastră în materie de GDPR, precum și a serviciilor de realizare și punere la dispoziție a documentațiilor necesare.

De asemenea, asigurăm și servicii de DPO externalizat, punând astfel la dispoziție un pachet de servicii personalizate.

Costuri reduse

În primul rând ne dorim să fim onești. Tocmai de aceea o spunem răspicat: nu există niciun motiv logic pentru proceduri costisitoare de protecție a datelor.

Nu înțelegem să invocăm costuri suplimentare în proceduri de auditare prealabilă a companiei dumneavoastră, ci vă oferim această evaluare în mod gratuit, în perspectiva demarării relațiilor comerciale.

Subscripția lunară la GDP Shield, și deci conformarea la rigorile legale în materie de protecție a datelor, reprezintă pentru dumneavoastră un cost mult mai mic in raport cu orice alte variante posibile și necesare pentru respectarea legii.

Evaluarea D.P.I.A.

DPIA este un proces destinat să descrie prelucrarea datelor personale, să evalueze necesitatea și proporționalitatea acesteia și să contribuie la gestionarea riscurilor prin stabilirea de măsuri de protecție.

DPIA reprezintă un instrument important de responsabilizare deoarece vă ajută nu doar să respectați cerințele GDPR, ci și să demonstrați că ați luate măsuri adecvate pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul.

Clientul utilizator al soluției GDP Shield beneficiază de o procedură automatizată de evaluare a impactului asupra datelor, fără alte costuri și intervenții suplimentare.

Soluția Software

GDP Shield reprezintă una dintre cele mai simple, intuitive dar și securizate solutii web existente în Uniunea Europeană.

Soluția noastră se adresează tuturor companiilor care intenționează să se conformeze prevederilor Regulamentului UE privind GDPR - Protecția Datelor Personale (2016/679).

Acesta reprezintă, în esență, o soluție web-based compusă dintr-un set complet și simplu de instrumente și servicii, care ajută companiile în crearea și utilizarea unei baze de date cu date personale ale clienților.

Datele salvate, sunt stocate criptat (utilizând multiple proceduri și nivele de securizare) și sunt accesibile restricționat, astfel fiind în siguranță maximă.

Mai multe detalii....

INTEGRARE API

Utilizatorii GDP Shield se pot conecta automat și integra soluția web în website-urile ce le aparțin. Aceștia pot genera simplu un API unic, care, prin integrarea pe website, asigură comunicarea perfectă cu soluția GDP Shield. Avantaje:

 • colectarea automată a tuturor datelor cu caracter personal, fără intervenție umană;
 • automatizarea tuturor proceselor operaționale obligatorii prin lege, legate de protecția datelor cu caracter personal;
 • generarea și integrarea automată a Politicii de confidențialitate (inclusiv politica de cookies) personalizată pentru website-ul dumneavoastră;
 • generarea unei soluții tehnice de raportări automate.
Creează cont

SUNTEȚI ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL GDPR?

Dacă un singur răspuns este negativ acesta va determina lipsa de conformare la Regulamentul GDPR.

Printre clienții dumneavoastră se numără și persoanele fizice?

Dacă sunteți persoană juridică publică sau privată (agenție guvernamentală, instituție publică locală, societate comercială, persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală), și dacă efectuați orice operațiune de prelucrare (colectare, înregistrare, organizare, stocare, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvăluire etc.) a datelor cu caracter personal (email, numere de telefon, IP-uri, numere de identificare de orice fel, date biometrie, date medicale, adrese etc.) atunci sunteți obligat să vă conformați Regulamentului GDPR.

În era tehnologiei, website-urile sunt principalul mijloc de promovare și activitate comercială, context în care este foarte probabil să fiți deținătorul uneia sau mai multor astfel de platforme de comunicare și relaționare.

Chiar și cel mai simplu website de prezentare este colector, (prin intermediul cookie-urilor), de date cu caracter personal, iar pentru aceasta, aveți obligația de a aduce la cunoștința vizitatorilor website-ului acest aspect, și de a-i obține consimțământul expres.

În cazul în care colectați date cu caracter personal prin remiterea acestora de către vizitatori sau utilizatori, atunci cu atât mai mult rigorile legale relative la securitatea datelor și respectarea drepturilor subiecților de date vă sunt imperative.

Activitatea unei companii nu presupune doar conformarea la lege în mediul online, ci și în activitatea curentă, de zi cu zi, în afara mediului online.

Astfel, companiile dețin angajați ale căror drepturi privind datele cu caracter personal trebuie respectate, dețin puncte de lucru care necesită proceduri de supraveghere video, au nevoie de proceduri clare de responsabilizare a persoanelor care intră în contact cu datele cu caracter personal și care au acces special la bazele de date, necesită o evaluare a impactului privind datele cu caracter personal etc.

Toate aceste proceduri efective sunt obligatorii, lipsa lor putând genera amenzi uriașe.

Vezi detalii

© GDPShield.com All rights reseved