GDP SHIELD

Worldwide Data Privacy! Simple and Secure!

GDP Shield reprezintă una dintre cele mai simple, intuitive dar și securizate solutii web existente în Uniunea Europeană. Soluția noastră se adresează tuturor companiilor care intenționează să se conformeze prevederilor Regulamentului UE privind GDPR - Protecția Datelor Personale (2016/679). Acesta reprezintă, în esență, o soluție web-based compusă dintr-un set complet și simplu de instrumente și servicii, care ajută companiile în crearea și utilizarea unei baze de date cu date personale ale clienților. Datele salvate, sunt stocate criptat (utilizând multiple proceduri și nivele de securizare) și sunt accesibile restricționat, astfel fiind în siguranță maximă.

Obligațiile companiilor

Pentru a se conforma prevederilor GDPR, fiecare companie trebuie să implementeze proceduri tehnice ce respectă toate obligațiile legale privind stocarea, criptarea, integritatea si confidențialitatea datelor, și pentru trasabilitatea operațiunilor efectuate asupra informațiilor din bazele de date. Sarcinile și responsabilitățile, în acest context, ale unui DPO sunt imense, iar răspunderea legală a acestuia este una incredibil de mare. De ce? Întrucât o singură neglijență a DPO-ului în activitatea specifică poate duce la sancționarea companiei cu 4% din cifra de afaceri pe un an de zile. Evident că, dincolo de imensul risc de blocaj financiar și de activitate, în cazul în care compania va trebui să plătească această amendă, ea va lua în considerare antrenarea răspunderii persoanei însărcinate cu protecția datelor (DPO), pe calea acțiunii judiciare în regres, în scopul recuperării prejudiciului.

Soluția noastră

GDP Shield este o companie de pionierat în domeniu care oferă prima soluție cu adevărat completă, simplă și automatizată a unor structuri obligaționale noi și extrem de complexe în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Soluția noastră, prin securizarea și automatizarea tuturor proceselor obligaționale, simplifică până la nivelul unui banal click munca unei companii întregi pe această latură extrem de importantă. Produsul nostru software extrem de elaborat este rezultatul colaborării de peste doi ani de zile cu specialiști din domeniul Juridic și IT care au experiență relevantă în securitatea și protecția datelor. Suntem mândri că putem pune la dispoziție un astfel de instrument online absolut necesar și obligatoriu, care integrează și automatizează absolut toate componentele obligaționale legale, iar compania dumneavoastră, în calitate de utilizator, beneficiind de siguranța totală a datelor operate.

Avantajele GDP Shield

1. Creează o bază de date centrală, securizată; 2. Automatizează și realizează toate procesele informaționale obligatorii din punct de vedere legal, care altfel ar necesita eforturi și costuri umane considerabile; 3. Elimină riscul de erori umane; 4. Diminuează considerabil costurile ce ar trebui alocate ca și resurse de bani, de timp, dar și de resurse umane, în realizarea obligațiilor legale; 5. Ușurează enorm munca unui DPO. Anumite activități pentru care ar avea nevoie de ore întregi pentru a le realiza, le poate face în mai puțin de un minut; 6. Asigură corectitudinea informațiilor cu privire la activitatea companiei în relație cu datele cu caracter personal, protejând-o, astfel, de sancțiuni; 7. Baza de date a companiei constituie cel mai valoros mijloc de marketing, context în care GDP Shield vă pune la dispoziție o eficientă unealtă pentru optimizarea activității dumneavoastră economice.

Integrare API

În calitate de client abonat, vă puteți conecta automat și integra în soluția web GDP Shield website-urile ce vă aparțin (fie ele de prezentare, e-commerce ori market-place, indiferent de limbajul în care au fost construite). Din contul dumneavoastră veți putea genera simplu un API unic, numai al dumneavoastră, care, prin integrarea pe website, asigură comunicarea perfectă a acestuia cu soluția GDP Shield. Printre avantajele evidente și majore ale acestei integrări API sunt: (i) colectarea automată a tuturor datelor cu caracter personal, fără intervenție umană, (ii) automatizarea tuturor proceselor operaționale obligatorii prin lege, legate de protecția datelor cu caracter personal, (iii) generarea și integrarea automată a Politicii de confidențialitate (inclusiv politica de cookies) personalizată pentru website-ul dumneavoastră, (iv) generarea unei soluții tehnice automate de interogare a bazei de date existente și emiterea de rapoarte la cerere cu privire la activitatea companiei în ce privește utilizarea datelor personale sau va proceda la ștergerea condițională, la cerere. Aceasta este doar o enumerare exhaustivă, serviciile oferite și avantajele evidente fiind mult mai multe, iar unele chiar ușor de intuit.

Autoritățile Naționale

Fiecare țară sau land federal din lume are propria Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal care veghează la respectarea legilor privind protecția datelor personale de către companiile conaționale. Aceste Autorități sunt cele care vor aplica sancțiuni, în cazul nerespectării obligațiilor legale. Orice persoană vizată, care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prevederile legale are dreptul să depună plângere la aceste autorități. Aplicarea măsurilor corective constau, în funcție de țară, în amenzi financiare, în pedepse penale sau în măsuri tehnice precum limitarea temporară sau definitivă, interdicția asupra prelucrării, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, notificarea acestor acțiuni destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, etc. ATENȚIE: amenzile pentru nerespectarea obligațiilor de asigurare a securității datelor personale sunt atât de mari încât pot chiar și bloca activitatea economică a companiei.

Soluții Marketing

Într-un context suplimentar, soluția noastră oferă și alte facilități importante de procesare a datelor stocate: prin intermediul unor filtre personalizate și a unui sistem avansat de raportări statistice, puteți transforma informațiile centralizate, într-un veritabil instrument de marketing. Astfel, puteți obține multiple informații referitoare la activitatea, comportamentul și profilul clienților dumneavoastră, și totodată puteți realiza campanii de promovare targetată, în condițiile obținerii prealabile a consimțământului, deci implicit puteți aduce valoare adăugată business-ului dumneavoastră.