Adevărata provocare asumată prin crearea GDP Shield a constat în elaborarea, automatizarea și simplificarea instrumentelor necesare pentru respectarea regulamentului GDPR, asigurând în același timp:

  • protecția persoanelor fizice cu privire la datele cu caracter personal colectate și procesate de către companii;
  • protecția companiilor împotriva riscului aplicării de sancțiuni financiare considerabile, concomitent cu o serie de avantaje suplimentare foarte importante;

Am creat, deci, o soluție software simplu de utilizat, customizabilă și intuitivă, ușor de înțeles, care automatizează obligațiile legale în materie de GDPR, si nu numai.

Soluția noastră de tip web-app este, în fapt, o bază de date pentru societăți comerciale, securizată la nivel maxim, simplă, intuitivă, automatizată și integrabilă cu website-uri dar și cu un număr foarte mare de aplicații specifice din piață.

Prezentare

GDP Shield reprezintă una dintre cele mai simple, intuitive dar şi securizate solutii web existente în pe piața de specialitate din Uniunea Europeană.

Am studiat cu mare atenție soluțiile similare, iar ceea ce spunem este o stare de fapt, și nu un artificiu de marketing.

Soluţia noastră se adresează tuturor companiilor care intenționează să se conformeze prevederilor Regulamentului UE privind GDPR - Protecția Datelor Personale (2016/679). 

Vezi detalii
Prezentare

Facilități

Principalul nostru obiectiv constă în simplificarea activității companiilor pe latura de securitate, protecție și gestiune a datelor cu caracter personal.

De aceea, am urmărit să creăm un set complet de facilități și automatizări care să atingă întocmai scopul pe care ni l-am propus.

Astfel, soluția noastră software, printre altele: creează o bază de date centrală și securizată, automatizează și realizează procese informaționale care altfel ar necesita efort uman considerabil, iar baza de date astfel creată devine un valoros mijloc statistic și de marketing, deci un eficient mijloc pentru optimizarea activității dumneavoastră economice.

Vezi detalii

Pachete

În elaborarea pachetelor de servicii am plecat de la ideea necesităților dumneavoastră. În contextul economic prezent, dimensiunea unei companii a ajuns să cadă în plan secundar.

Există astăzi companii cu doar câțiva angajați care gestionează în mediul online baze de date de sute de mii de persoane. De asemenea, există companii medii și mari, cu sute și mii de angajați care sunt obligate să asigure securitatea datelor angajaților lor. 

Soluția noastră se adresează atât companiilor mici, cu activitate preponderent online, cât și companiilor medii și mari, cu activități comerciale complexe.

Astfel, pachetele de servicii sunt gândite să satisfacă toate necesitățile dar și toate nevoile.

Vezi detalii
Pachete

© GDPShield.com All rights reseved